Tekniska beskrivningar

Tekniska beskrivningar

Vi upprättar tekniska beskrivningar som t.ex. konstruktionsdokumentation enl. gällande EKS. Vi utför även dimensioneringskontroller, skadeutredningar samt statusutlåtanden på befintliga konstruktioner.