Dimensionering

Dimensionering

Vi utför analyser, beräkningar och dimensionering för merparten av alla byggnadstyper. Detta innefattar analyser av grundläggning, betong-, stål-, trä- och murverkskonstruktioner, byggnaders stabilitet och reparationer av befintliga konstruktioner. Vid beräkningar används de senaste programmen men även handberäkningar utförs där det är tillämpligt. Vi dimensionerar utifrån gällande bestämmelser, så som eurokoder och Boverkets EKS.