Uncategorized

Tillbaka Hyddan 1 Nyköping Vår beställare: YLAB Larssons bygg AB Arkitekt: YLAB Larssons bygg Uppdrag: Huvudkonstruktör samt upprättande av konstruktionshandlingar för grundläggning och stomkomplettering. Byggår: 2023 Nyköpings kommun Lagerbyggnad för Lantmännen Maskin Kontakta oss Bilder från projektet

Tillbaka OKQ8 Örebro Vår beställare: DC Wäst AB Arkitekt: ARKOO Arkitekter Uppdrag: Upprättande av konstruktionshandlingar för grundläggning samt stålstomme. Byggår: 2023 Örebro kommun Biltvätt för OKQ8 Kontakta oss Bilder från projektet

Tillbaka Jysk Rollsbo Vår beställare: DC Wäst AB Arkitekt: KAKA Arkitekter Uppdrag: Huvudkonstruktör samt upprättande av konstruktionshandlingar för grundläggning samt stomkomplettering Byggår: 2022/2023 Kungälvs kommun Kontakta oss Bilder från projektet

Tillbaka Kv Statorn 31 Vår beställare: Ylab Larssons Bygg AB Arkitekt: Diabas Arkitekter Uppdrag: Tillbyggnad av lagerlokal. Upprättande av konstruktionshandlingar för grundläggning och stålstomme. Byggår: 2022/2023 Norrköpings kommun Kontakta oss Bilder från projektet

Tillbaka Villa Hindås Vår beställare: Privatperson Arkitekt: Vilborg Arkitekter Uppdrag: Tillbyggnad av villa. Upprättande av konstruktionshandlingar för grundläggning och stomme. Byggår: 2022 Härryda kommun Kontakta oss Bilder från projektet

Tillbaka Villa Kungsbacka Vår beställare: Privatperson Uppdrag: Tillbyggnad av villa. Upprättande av konstruktionshandlingar för grundläggning och stomme. Byggår: 2022/2023 Kungsbacka kommun Kontakta oss Bilder från projektet

Tillbaka Skirebo 2:3 Vår beställare: Husgruppen byggteknik AB Uppdrag: Upprättande av tillverkningsritningar för väggblock. Byggår: 2023 Jönköpings kommun Kontakta oss Bilder från projektet