wpcon

Tillbaka Kv Statorn 31 Vår beställare: Ylab Larssons Bygg AB Arkitekt: Diabas Arkitekter Uppdrag: Tillbyggnad av lagerlokal. Upprättande av konstruktionshandlingar för grundläggning och stålstomme. Byggår: 2022/2023 Norrköpings kommun Kontakta oss Bilder från projektet

Tillbaka Villa Hindås Vår beställare: Privatperson Arkitekt: Vilborg Arkitekter Uppdrag: Tillbyggnad av villa. Upprättande av konstruktionshandlingar för grundläggning och stomme. Byggår: 2022 Härryda kommun Kontakta oss Bilder från projektet

Tillbaka Villa Kungsbacka Vår beställare: Privatperson Uppdrag: Tillbyggnad av villa. Upprättande av konstruktionshandlingar för grundläggning och stomme. Byggår: 2022/2023 Kungsbacka kommun Kontakta oss Bilder från projektet